Hold av datoen, lenke til teamsmøte samt program kommer.