Skip to content

Det har aldri vært viktigere å delta på LVKs regionmøter - meld dere på nå!

Vi står foran et utfordrende og spennende år og LVK oppfordrer alle medlemskommuner til å aktivt delta på regionmøtene i februar og mars 2023.

LVKs regionmøter avholdes annethvert år, og fra februar til mars 2023 avholder LVK i alt syv regionmøter fordelt over hele landet. Regionmøtene er den viktigste møteplassen mellom medlemskommunene og LVK, og fra lunsj til lunsj blir deltakerne informert om aktuelle saker som berører deres kommunes interesser. Informasjonen skjer dels ved faglige foredrag, dels ved erfaringsutvekslinger, og det er god anledning for hver deltaker til å ta opp spørsmål som direkte angår egen kommune.

For nye folkevalgte, men også for erfarne politikere, er dette en unik mulighet til lære mer om LVK, og ikke minst få en grundig gjennomgang av hvilke saker LVK jobber med.

Rammeprogrammet finner du her.

LVK har 160 medlemskommuner som samlet sett representerer en kraftfull stemme i det politiske Norge. Erfaring har imidlertid vist at LVK alene ikke kan stå imot de krefter som ønsker en devaluering av vertskommunenes historiske og legitime rettigheter.

Nyvalgte leder i LVK, Jon Rolf Næss sier:

«Jeg kan ikke alvorlig nok understreke at hver medlemskommune nå må kjenne sin besøkelsestid, og møte med så mange politikere og fra administrasjonen som mulig på regionmøtene. Det er gjennom kunnskap og bevissthet vi fortsatt kan kreve at en rimelig andel av den formidable verdiskapingen som vannkraftsektoren står for, skal bli igjen i de distrikter som har avstått sine naturverdier til storsamfunnet. Jeg oppfordrer med dette medlemskommunene til en historisk mobilisering til regionmøtene!»

Meld deg på nå, dato og påmelding pr region er som følger: