Skip to content

Fornybarenergidirektivet er vedtatt av Rådet for den europeiske union

Rådet for den europeiske union har gitt sin formelle godkjenning til det reviderte fornybarenergidirektivet.

En del av fornybarenergidirektivet er den såkalte «RePowerEU-pakken», som har tatt inn bestemmelser om hvordan konsesjonsbehandlingen av fornybarprosjekter kan gjøres mer effektiv.

I en pressemelding fra Rådet 9. oktober står det om denne delen av vedtaket:

“Faster permits for projects

Permit procedures for renewable energy projects will be accelerated. The intention is to fast- track the deployment of renewable energies in the context of the EU’s REPowerEU plan to become independent from Russian fossil fuels, after Russia’s invasion of Ukraine.

Member states will design renewables acceleration areas where renewable energy projects will undergo simplified and fast permit-granting processes. Renewable energy deployment will also be presumed to be of ‘overriding public interest’, which will limit the grounds of legal objections to new installations.”

Naturressurskommunene og LVK har tidligere uttrykt bekymring til forslaget fra EU-kommisjonen om å opprette såkalte «Go-to»-soner, der behandlingstiden for konsesjoner kan være helt ned til et halvt år om det gjelder mindre sol- eller vindkraftanlegg, mens makstiden i slike soner skal være ett år. Naturressurskommunene har vist til at forslaget har mange likhetstrekk med den nasjonale rammen for vindkraft som ble forkastet i 2019. Nå er forslaget altså vedtatt, og det er uklart hvilken innflytelse berørte lokalsamfunn skal ha ved utvelgelsen av disse områdene.

Om den videre oppfølgning av vedtaket står det i pressemeldingen fra Rådet:

Next steps

The directive has been formally adopted. It will now be published in the EU’s Official Journal and enter into force 20 days later. Member states will have 18 months after the entry into force of the directive to transpose it into national legislation.”

Se hele pressemeldingen fra Rådet her.

Du kan også lese en svensk oversettelse av Fornybardirektivet her.

LVK har tidligere skrevet følgende nyhetssaker om RePowerEU:
Aasland enig i kritikken Naturressurskommunene har rettet mot EUs forslag i REpowerEU
Naturressurskommunenes brev til OED: EUs fornybarpolitikk og berørte lokale interesser