Skip to content

Høringsinnspill til NOU 2022:6 Nett i tide- om utviklingen av strømnettet

LVK har, sammen med øvrige medlemmer av Naturressurskommunene, sendt inn høringsinnspill.

Sammen med de øvrige medlemskommunene i Naturressurskommunene, har LVK sendt inn innspill til høring på NOU 2022:6 Nett i tide – om utviklingen av strømnettet, med høringsfrist 30. september 2022.

Naturressurskommunene har deltatt i referansegruppen til Strømnettutvalget, og innleverte 21. desember 2021 skriftlig innspill til utvalget, og registrerer at flere av Naturressurskommunenes innspill er hensyntatt i innstillingen. I vedlegget nedenfor følger videre kommentarer til utvalgets forslag.

Hele høringsinnspillet kan du lese her.