Skip to content

Innspill om inntektssystemutvalget

LVK som del av Naturressurskommunene, kom med innspill til Inntektsystemutvalget 1. mars 2022. Les innspillet her. 

Utvalget har fått i mandat å vurdere hvorvidt vertskommunenes kraftinntekter bør inngå i inntektssystemet for utjevning. Tilsvarende gjelder ikke for eierkommunenes inntekter fra kraft.

Inntektsystemutvalget er gitt forlenget frist til 26. august 2022, og det er planlagt et arrangement 12. – 13. september. Vi ber alle medlemskommunene merke seg datoene. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.