Skip to content

Jon Rolf Næss fra Bykle i Agder – ny leder i LVK!

Torfinn Opheim, som har vært leder siden 2013, valgte ikke å ta gjenvalg.

Landsmøte valgte enstemmig Jon Rolf Næss til ny leder av LVK.

Som nye nestleder ble valgt Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset, Innlandet.