Skip to content

Kraftkommuner må markere sine interesser og rettigheter- møt opp på Landsmøtet!

Husk at landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes oppslutning. Vi oppfordrer til å stille bredt med både politikere og administrasjon.

LVKs landsmøte 2024 arrangeres på idylliske Røros 29.-30. august. Det ligger an til å bli to særdeles spennende dager i en tid hvor sterke krefter utfordrer kraftkommunenes interesser. Programmet er under utvikling, og det blir lagt ut så snart det er klart. Foreløpig kan vi røpe at vi er i dialog med Energiminister Terje Aasland – med forespørsel om innlegg rundt temaet:

 • Regjeringens syn på behovet for energi, vertskommunenes rolle og fornybarpolitikken. Det er utbredt skepsis i kommune- Norge mot landbasert vindkraft. Og flere kommuner stiller spørsmål ved å måtte avstå enda mer av sine naturverdier til ny vannkraft når tap av ytterligere naturmangfold skal unngås. Hva er statsrådens svar?

I tillegg står følgende temaer på programmet:

 • Trenger vi mer kraft, hva slags kraft og i hvilke kommuner?
 • Fornybarnæringen og vertskommuner – Det grønne skiftets grunnmur. Uten tilslutning fra fornybarnæringen og vertskommunene vil vi verken oppnå våre klimamål eller den grønne omstillingen. Hvordan ser Fornybar Norge på sine vertskommuner? Er det behov for samarbeid med LVK?
 • Fremtidens vannkraft og vertskommunen- nye utfordringer og nye muligheter. Effekt- og pumpekraftverk, utvidelser, moderniseringer og rehabiliteringer kjennetegner morgendagens vannkraftinvesteringer, men passer det rettslige konsesjons- og skatterammeverket på morgendagens kraftutbygginger. Blir resultatet mer naturinngrep, og mindre inntekter til vertskommunen? Hva gjør LVK?
 • Nye EU-krav til effektive konsesjonsprosesser – vil vertskommunene bli overkjørt? EUs reviderte fornybardirektiv har som mål å styrke energiforsyningssikkerheten i rekordfart, og krever etter norske forhold ekspressbehandling av konsesjonssaker. Blir små vertskommuner med store fornybarverdier overkjørt?
 • Bryter norske myndigheter EUs vanndirektiv? Klima- og miljødepartementet har mottatt flere spørsmål fra ESA om Norges praktisering av vanndirektivet. Den pågående prosessen kan føre til styrking av miljøhensynene i regulerte vassdrag. Hva skjer?
 • Hvem bør eie våre felles naturressurser? Betyr det noe å eie, eller er sikkerhetsloven tilstrekkelig for nasjonal kontroll? Hva betyr den nye sikkerhetspolitiske situasjonen for distrikts-Norge?

Landsmøtet i LVK er en viktig arena som behandler  høyaktuelle saker for medlemskommunene og som gir LVK offentlig oppmerksomhet. Vi oppfordrer kommunene til å stille bredt med både politikere og administrasjon. Husk at landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes oppslutning!

Transport

Da mange kommer med fly til Værnes flyplass, setter vi opp busser som kan transportere deltakere fra Værnes til Røros. Foreløpig legger vi opp til bussavganger fra Værnes onsdag 28. august: kl 14.00, kl 16.00 og kl 18.00. Bussturen tar ca 2.5 timer.

Retur fra Røros til Værnes fredag 30. august blir kl 13.00 og kl 14.00.

De som allerede er påmeldt landsmøtet vil om kort tid motta en e-post med mulighet for å melde seg på felles busstransport. Det samme gjelder nye påmeldinger.

Tidsrammer for landsmøtet

Torsdag 29. august:

 • Kl. 08.00-09.00: Årsmøte i Energirådet
 • Kl. 09.00-13.00: Landsmøte dag 1
 • Kl. 13.00-14.00: Lunsj
 • Kl. 14.00-17.00: Ekskursjon
 • Kl. 19.00-22.00: Festmiddag

Fredag 30. august:

 • Kl. 09.00-13.00: Landsmøte dag 2
 • Kl. 13.00-14.00: Lunsj
 • Kl. 14.00: Hjemreise

Med tidlig programstart torsdag 29. august, anbefaler vi at de fleste kommer til Røros allerede onsdag ettermiddag/kveld.

Grunnet begrensninger i flytilbud, lønner det seg å booke reisen så raskt som mulig.

Påmeldingsskjema med ulike deltakerpakker og priser finner du her.

Vi ønsker våre medlemskommuner, representanter fra regjering og Stortinget, fremstående foredragsholdere og debattanter hjertelig velkommen til en kraftfull samling på Røros.