Skip to content

LVK har inngitt skriftlig innspill i saken om trekk i rammetilskudd

Ber om at de nødvendige endringer i ordningen med trekk i rammetilskudd foretas umiddelbart.

Fristen for skriftlige innspill til representantforslaget om at trekk i rammetilskudd for ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft gjennomføres i tråd med de forutsetninger som regjeringen presterte for de berørte kommunene og stortinget gikk ut 22. februar.

LVK innga et skriftlig innspill og resolusjonene fra de tre gjennomførte regionmøtene ble også innsendt. Fristen for avgivelse av innstilling er 23.  mars.

Den videre behandlingen av saken kan følges her. Der vil alle inngitte innspill i saken publiseres. LVKs skriftlige innspill finner dere her.

LVK vil jobbe videre med saken også utenom representantforslagets behandling.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Emil Lund Meltvedt
Stein Erik Stinessen