Skip to content

LVK vil takke alle tillitsvalgte som trer ut av sine verv etter kommunevalget for innsatsen

Nå som kommunevalget er overstått vil LVK benytte anledningen til å takke alle tillitsvalgte i medlemskommunene - og som ikke blir med på veien videre - for innsatsen. LVKs saker ligger aldri stille, og det er et stort behov for at alle nye kommunepolitikere i medlemskommunene får en innføring i hvem LVK er og hvilke saker vi jobber med. LVK vil sende ut en orientering om møter og arrangementer for å styrke kompetansen i medlemskommunene.

Ved et hvert kommunevalg skjer det endringer i ledelsen i LVKs medlemskommuner. I år er det større endringer enn vanlig. I tillegg erfarer vi at også de administrativt ansatt skifter roller hyppigere enn før. LVK har derfor et opplegg for å styrke kompetansen til alle nye kommunepolitikere og administrativt ansatte om viktige saker for kommuner som er vertskap for vannkraftutbygging. dette blir presentert så snart endelig opplegg er klart.