Skip to content

LVKs landsmøte 2022 er i gang!

I tillegg til organisasjonssaker og valg er det mange spennende fagtemaer som skal diskuteres:

  • Kraftpriser
  • Prisområder
  • Utbyggingssaker
  • Kraftskatter
  • Inntektsystemutvalget

Vi får innlegg fra regjeringen (OED), Statkraft og Tyskland, foruten vårt eget sekretariat.