Skip to content

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer til innspillsmøte om ny forskrift om energiutredninger 

Høringsmøte er onsdag 27. september, med mulighet for å delta både fysisk og digitalt.

NVE har sendt på høring forslag til ny forskrift om energiutredninger (foe). Forskriften er sendt til alle kommuner og fylkeskommuner for uttalelse. LVK vil utarbeide forslag til høringsuttalelse som sendes medlemskommunene før høringsfristen 22. september.

I forbindelse med høringen, har NVE invitert til høringsmøte onsdag 27. september kl. 09:30 – 15:00 i NVEs lokaler, Middelthunsgate 29 Oslo. Det er mulig å delta både fysisk og digitalt.

Sekretariatet vil delta på innspillsmøte på vegne av medlemskommunene. Dersom representanter fra kommunene også ønsker å delta, kan påmelding skje ved registrering her.

Høringsdokumentene ligger her: Høring på forslag til ny forskrift om energiutredninger – NVE.