Skip to content

OED-prisen går fra 11,4 til 11,57 øre/kWh i 2022

Olje- og energidepartementet (OED) fastsatte 20. desember 2021 konsesjonskraftprisen for konsesjoner gitt etter 10. april 1959 til 11,57 øre/kWh. Det er en økning på 0,17 øre/kWh fra 11,4 øre/kWh i 2021.

OED-prisen er prisen kommunene må betale for cirka 80 % av konsesjonskraften. Det kommunene kan tjene på kraften er forskjellen mellom det kommunene kjøper kraften til – 11,57 øre/kWh – og det kommunene kan selge kraften for i markedet.

Året 2021 har vært preget av priser som har vært ekstremt høye i Sør-Norge og tilsvarende lave i Nord-Norge. I det nordligste prisområdet, NO4 har snittprisen i år vært ca. 34 øre/kWh, mens prisen i Sør-Norge NO2 har vært ca. 72 øre/kWh.

Som vanlig vil LVK be om innsyn i prisberegningen for å undersøke hva økningen i OED-prisen skyldes.

OEDs pressemelding ligger her: OED-prisen 2022 Merk at OED viser til priser for Nord- og Midt-Norge som ikke er i nærheten av reell markedspris for 2022.