Skip to content

Regionmøter om inntektssystemutvalgets forslag og regjeringens strømstøtteordning

LVKs regionmøter starter opp 27. september og avsluttes 19. oktober 2022 og vil først og fremst bli viet to temaer:  

  • Regjeringens strømstøtteordning – betydning for vertskommunene  

Blant inntektssystemutvalgets forslag er omfordeling av 10% av vertskommunenes kraftinntekter – dvs inntekter fra konsesjonskraft og eiendomsskatt. Du kan laste ned hele innstillingen her. Forslaget om omfordeling av kraftinntektene fremgår av sammendraget i kap 3 side 31 hvor det heter:  

«Utvalget foreslår at kommunenes inntekter fra konsesjonskraft og havbruksfondet, samt eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraft, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, bør utjevnes mellom kommunene, men at utjevningen av disse inntektene er mindre enn for de skatteinntektene som inngår i inntektsutjevningen i dag. Utvalget foreslår ikke at konsesjonsavgiften inkluderes i inntektsutjevningen, siden den ikke kan regnes som direkte frie inntekter for kommunene.»  

Møtene er på Teams. Vi ser frem til et stort oppmøte og stort engasjement!  Deltakerlenker sendes ut til medlemskommunene i forkant av møtene. 

Møteplanen: 

Dato  klokkeslett  Region 
27. september  0800-0900  Rogaland 
27. september  0930-1030  Vestland 
28. september  0800-0900  Vestfold og Telemark 
28. september  0930-1030  Agder 
29. september  0800-0900  Møre og Romsdal 
29. september   0930-1030  Trøndelag 
17. oktober  0800-0900  Innlandet 
17. oktober  0930-1030  Viken 
19. oktober  0800-0900  Nordland 
19. oktober  0930-1030  Troms og Finnmark 

 

Tilknyttet arrangement