Skip to content

Regjeringen varsler lovendring om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

NRK skriver at Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler at regjeringen vil endre loven, slik at flere tusen grunneiere slipper eiendomsskatt for grunnen under Statnetts kraftlinjer.

LVK får ifølge NRK gjennomslag for krav om lovendring, hvor det slås fast at det er eier av kraftlinjene som skal betale skatten som utløses at anlegget. Dermed har Statnetts søksmål mot kommunene vært forgjeves. Kommunene fikk i retten medhold på alle punkter, med unntak av spørsmålet om hvem som er skattepliktig for grunnen som er nødvendig for kraftlinjene. Her kom retten til at det både var Statnett og grunneier som var skattepliktig for grunn under linjene. Nå blir det altså lovendring.

LVK har hele tiden påpekt at dette er et spørsmål som burde avklares politisk, ikke i rettsapparatet. Lovgiver er enig med LVK – selvsagt må det være eier av anlegget og ikke den enkelte grunneier som skal svare skatt på Statnetts kraftlinjer.

Statnetts krav om retting for perioden 2019-2021 vil bli behandlet på LVKs seminar 12. mai. Påmelding på LVKs hjemmesider – meld deg på nå!

NRKs oppslag kan du lese her.