Skip to content

Regjeringen vil avklare kraftskattene i statsbudsjettet

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at det vil komme en avklaring av kraftskattene på vannkraft og vindkraft i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet for 2024.

I en debatt med fornybar Norge uttalte olje- og energiminister Terje Aasland at det vil komme avklaring av skattereglene i forbindelse med statsbudsjettet.

Det er tre skatter på selskapene som ble varslet innført og økt i fjor høst:

  • Innføring av grunnrenteskatt på vindkraft
  • Økt grunnrenteskatt på vannkraft
  • Innføring av høyprisbidrag ved strømpriser over 70 øre/kWh

I tillegg ble det innført et høyprisbidrag for kommuner med konsesjonskraft.

I følge Aasland kommer det en avklaring av disse skattene i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Statsbudsjettet legges frem fredag 6. oktober.

Regjeringen har tidligere signaliser at høyprisbidraget for selskapene vil avvikles i løpet av 2024.  For høyprisbidraget på kommunene, er det gitt utrykk for at det var ment som en ordning som kun skulle vare ett år.

Hva som eventuelt skjer med grunnrenteskatten på vindkraft og vannkraft er fortsatt usikkert.

LVK har fremmet krav om at grunnrenteskatten på vannkraft ikke lenger bør komme til fradrag i eiendomsskatten. Begrunnelsen for dette er endringen av grunnrenteskatten til en kontantstrømsskatt samt samordningen som gjør at virkningen på eiendomsskatten – som en objektsskatt – blir umulig å forutsi.

Videre har LVK støttet LNVKs krav om at en andel av grunnrenteskatt på vindkraft må gå til de berørte kommunene, ikke til kommunesektoren.