Skip to content

Revidert fornybardirektiv- LVK anbefaler norske myndigheter å be EU om særlig tilpasning til nye behandlingsfrister

LVK, LNVK og USS har sendt inn felles høringsuttalelse om EØS tilpasning til fornybardirektivet.

EU vedtok 18. oktober 2023 ny revisjon av fornybardirektivet hvor den tidligere RePower EU-planen er inntatt, og som stiller strenge krav til behandlingsfrister for planer om fornybar energi med tilhørende infrastruktur. I høringsuttalelse avgitt 19. april anbefaler LVK norske myndigheter å be EU om særlige tilpasninger til de nye behandlingsfristene, under henvisning til en rekke spesielle forhold som krever egne saksbehandlingsregler i Norge.

Hele uttalelsen kan du lese her.