Skip to content

Trekk i rammetilskudd for høye konsesjonskraftinntekter – Frp fremmer dok.8 forslag

Fremskrittspartiet har fremmet forslag på Stortinget om at trekkordningen må endres i tråd med de forutsetninger kommunene ble forespeilet og trekkene dermed reduseres.

Forslagsstillere fra Fremskrittspartiet har i dag fremmet forslag i Dok 8- 94 s (2022-2023) i Stortinget med dette innholdet:

«Stortinget ber regjeringen sikre at trekket i rammetilskuddet ved høye konsesjonskraftsinntekter blir i tråd med de forutsetninger som regjeringen presenterte 28. september 2022 og som Stortinget ga sin tilslutning til i statsbudsjettet for 2023. Trekket skal tilsvare under en tredjedel av den anslåtte verdien over 70 øre av konsesjonskraften i 2023.»

LVK er tilfreds med at saken med dette er løftet inn i Stortinget, og med grunnlag i den samme kritikken LVK og mange medlemskommuner har fremført. LVK vil gi sitt syn til kjenne som ledd i behandlingen av saken, og holde medlemskommunene orientert om fremdriften. Forslaget vil bli lagt til komitebehandling, trolig i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Les hele forslaget her.