Skip to content

Webinar om innstillingen fra Inntektssystemutvalget

Inntektssystemutvalget skal avlevere sin innstilling mandag 29. august 2022. LVK har sammen med Naturressurskommunene blitt enige om å innkalle til webinar på Teams mandag 29. august 2022 kl. 14.00-15.00 for gjennomgang av forslagene og veien videre. Møtet er åpent for alle medlemskommuner i Naturressurskommunene.

Det er sendt innkalling til alle postmottak, ordførere og kommunedirektører i medlemskommuenen, men du kan også delta på møtet via denne lenken.

For spørsmål, ta kontakt med sekretariatet: