Home Industrikonsesjonsloven

Industrikonsesjonsloven

Industrikonsesjonsloven

Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 (industrikonsesjonsloven/ervervsloven) inneholder regler om ervervskrets, konsesjonsvilkår og -avgifter, revisjon av vilkår, det offentliges forkjøpsrett, hjemfall m.m.

NVE forvalter under Olje- og energidepartementet lovens kapittel I om erverv av vannfall.

Forskrifter til industrikonsesjonsloven

En oversikt over de sentrale forskrifter til industrikonsesjonsloven finner du her.