Advokatfirmaet Lund & Co DA v/advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund ivaretar sekretariatsfunksjonen i LVK, og gir juridiske råd til organisasjonen. Advokatene er begge advokater ved Høyesterett og partnere i Lund & Co.

Lund & Co er et spesialistfirma innen energirett med tilhørende rettsområder. Energisektoren involverer også fagområder som miljø- og naturressursrett, konsesjonsrett, skjønn og ekspropriasjon, samt selskapsrett, transaksjoner, skatterett, herunder eiendomsskatt, og avgifter. Advokatene i Lund & Co har også omfattende kompetanse på offentlig sektor, kommunalrett samt EU/EØS-rett (offentlig anskaffelser, statstøtte og konkurranserett). Partnere er av internasjonale ratingbyråer rangert blant de ledende advokater innen energirett og EU/EØS-rett.

Advokater i Lund & Co bistår på forespørsel også den enkelte medlemskommune i konkrete saker. Erfaringsutvekslingen mellom saker for organisasjonen og enkeltkommuner er av stor verdi – både for LVK og den berørte kommune.

Sekretariatet tilbyr også foredrag og kurs som kan skreddersys medlemskommunenes behov.

Stein Erik Stinessen
Chirsti Erichsen Hurlen
Ina Storstrøm
Juridisk sekretær