Advokatfirmaet Lund & Co DA v/advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund ivaretar sekretariatsfunksjonen i LVK, og gir juridiske råd til organisasjonen. Advokatene er begge advokater ved Høyesterett og partnere i Lund & Co.

Lund & Co er et spesialistfirma innen energirett med tilhørende rettsområder. Energisektoren involverer også fagområder som miljø- og naturressursrett, konsesjonsrett, skjønn og ekspropriasjon, samt selskapsrett, transaksjoner, skatterett, herunder eiendomsskatt, og avgifter. Advokatene i Lund & Co har også omfattende kompetanse på offentlig sektor, kommunalrett samt EU/EØS-rett (offentlig anskaffelser, statstøtte og konkurranserett). Partnere er av internasjonale ratingbyråer rangert blant de ledende advokater innen energirett og EU/EØS-rett.

Advokater i Lund & Co bistår på forespørsel også den enkelte medlemskommune i konkrete saker. Erfaringsutvekslingen mellom saker for organisasjonen og enkeltkommuner er av stor verdi – både for LVK og den berørte kommune.

Sekretariatet tilbyr også foredrag og kurs som kan skreddersys medlemskommunenes behov.

Stein Erik Stinessen
Chirsti Erichsen Hurlen
Silje Aga Rogan
Juridisk sekretær
Ina Storstrøm
Juridisk sekretær