I tillegg til leder, velges arbeidsutvalget blant landstyrets medlemmer, med en representant for det nordafjelske, en representant for det østafjelske og en representant for det vestafjelske. Blant arbeidsutvalgets medlemmer velges nestleder.

Jon Rolf Næss
Leder
Merete Myhre Moen
Nestleder i LVK og ordfører
Innlandet, Tynset
Heidi Horndalen
Kommunedirektør
Trøndelag, Tydal
Karstein Totland
Tidl. ordfører
Vestland, Masfjorden