I tillegg til leder, velges arbeidsutvalget blant landstyrets medlemmer, med en representant for det nordafjelske, en representant for det østafjelske og en representant for det vestafjelske. Blant arbeidsutvalgets medlemmer velges nestleder.

Torfinn Opheim
Leder
Rogaland, Sauda
Jon Rolf Næss
Nestleder, Ordfører
Agder, Bykle
Heidi Horndalen
Kommunedirektør
Trøndelag, Tydal
Merete Myhre Moen
Ordfører
Innlandet, Tynset