Energirådet ble etablert høsten 2012 og består av rådmenn/kommunedirektører og andre i kommunenes administrasjon. Hensikten med Energirådet er å styrke kompetansen i medlemskommunene og i sterkere grad å involvere kommuneadministrasjonen i LVKs arbeid for å sikre vertskommunenes rettigheter og inntekter.

Energirådet avholder årsmøter enten i forbindelse med det årlige Eiendomsskatteseminaret eller landsmøtet i LVK. Årsmøtedokumenter for 2023 finner du her.

Nytt styre ble valgt på Energirådets årsmøte 23. mai 2023.

Odd Egil Stavn ble gjenvalgt som leder av Energirådet. Ann Ebeltoft ble valgt som nestleder.

Region Medlem Epost Telefon
Viken Odd Egil Stavn, Leder
Flå
E-post  90 13 99 58
Innlandet Gunn Mona Dokken
Sør-Fron
E-post  61 29 90 42
Agder Ann Ebeltoft, Nestleder
Bykle
E-post 99 16 32 95
Rogaland Karin Dokken Austvik
Suldal
E-post 95 72 61 14
Vestland Svein Helge Hofslundsengen
Masfjorden
E-post 56 16 62 15
Møre og Romsdal Randi Dyrnes
Sunndal
E-post 95 75 25 07
Nordland Ole Petter Nybakk
Beiarn
E-post 41 91 50 91
Troms og Finnmark Harald Larsen
Lebesby
E-post 95 89 95 85
Vestfold og Telemark Mona Slaaen
Hjartdal
E-post 40 87 10 29
Trøndelag Mons Otnes
Rindal
E-post 41 50 77 87