Kommunekraft AS har i samarbeid med LVK og Statkraft utarbeidet en standardkontrakt for uttak av konsesjonskraft. Kommunekraft har utarbeidet kontraktsstandarder for formidling av konsesjonskraft, samt ulike rammeavtaler for forvaltning av kraft.

Kommunekraft AS bistår med anbudsprosesser samt med å vurdere ulike tilbud som kommunene får.

Mer informasjon finner du på hjemmesidene til Kommunekraft AS.