Landsmøte er LVKs øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert 2. år, og alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret fastsetter. Landsmøtet behandler og godkjenner blant annet årsmelding og regnskap for de to forutgående og fastsetter budsjett for de to kommende år.

Landsmøtedokumenter 2024

Dokumentene følger reglene fastsatt i vedtektene, og legges ut senest en måned før landsmøtet.