Landsmøte er LVKs øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert 2. år, og alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret fastsetter. Landsmøtet behandler og godkjenner blant annet årsmelding og regnskap for de to forutgående og fastsetter budsjett for de to kommende år.

Landsmøtedokumenter

Deling av landsmøtedokumentene følger reglene fastsatt i vedtektene, og legges ut senest en måned før landsmøtet.

Landsmøtedokumenter for 2024 finner du her: 

Signert referat fra landsmøtet legges ut her i etterkant av landsmøtet.