Home Vannforvaltningsforskriften

Vannforvaltningsforskriften

EUs vanndirektiv er gjort til norsk rett. Bestemmelsene i vanndirektivet er nedfelt i forskrift om rammer for vannforvaltningen:

Vannforvaltningsforskriften