Home Vassdragsreguleringsloven

Vassdragsreguleringsloven

Vassdragsreguleringsloven

Lov om vasdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 (vassdragsreguleringsloven) gjelder for alle vassdragstiltak som har til formål å endre vassdragets vannføring.

Loven gjelder ved siden av vannressursloven og inneholder regler om konsesjonsbehandling og -søknad, hjemfall, konsesjonsavgifter, konsesjonsvilkår, revisjon av vilkår, ekspropriasjon.

Forskrifter til vassdragsreguleringsloven

En oversikt over de sentrale forskrifter for vassdragsreguleringsloven finner du her.