Landsmøtet i LVK er et viktig politisk verksted som behandler viktige saker for medlemskommunene og som gir LVK offentlig oppmerksomhet. Programmet er under utvikling, men vi lover at det blir minst like spennende som tidligere år! I år tar vi også opp igjen tradisjonen med en ekskursjon, mer om dette kommer med programmet.

Vi oppfordrer kommunene til å stille bredt med både politikere og administrasjon. Husk at landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes oppslutning!

Tidsrammene for landsmøtet er som følger:

Torsdag 29. august:

  • Kl. 08.00-09.00: Årsmøte i Energirådet
  • Kl. 09.00-13.00: Landsmøte dag 1
  • Kl. 13.00-14.00: Lunsj
  • Kl. 14.00-17.00: Ekskursjon
  • Kl. 19.00-22.00: Festmiddag

Fredag 30. august:

  • Kl. 09.00-13.00: Landsmøte dag 2
  • Kl. 13.00-14.00: Lunsj
  • Kl. 14.00: Hjemreise

Med tidlig programstart torsdag 29. august, anbefaler vi at de fleste kommer til Røros allerede onsdag ettermiddag/kveld.

Grunnet begrensninger i flytilbud, lønner det seg å booke reisen så raskt som mulig.