Skip to content

Påmelding til LVKs landsmøte 2024 er nå åpnet

I år har LVK gleden av å invitere til landsmøte 29.-30. august på vakre Røros.

Som vannkraftkommuner er vi blitt vante med stadige endringer av rammevilkårene for vannkraften, både av politisk, juridisk og økonomisk karakter. Mange lokalpolitikere tar nok for gitt at de goder vannkraften har sikret kommunen gjennom mange år vil bli videreført, men gjennom LVKs 45-årige historie har vi erfart noe annet. Sikker og rimelig vannkraft er ingen selvfølge, og det er heller ikke de ordninger som gjennom mange tiår har sikret vertskommunene en rettmessig andel av verdiskapingen.

Landsmøtet i LVK er et viktig politisk verksted som behandler viktige saker for medlemskommunene og som gir LVK offentlig oppmerksomhet. Landsmøtet 2024 vil ha bred politisk deltagelse, blant annet er Energiminister Terje Aasland invitert. Programmet er under utvikling, men vi lover at det blir minst like spennende som tidligere år! I år tar vi også opp igjen tradisjonen med en ekskursjon, mer om dette kommer med programmet.

Vi oppfordrer kommunene til å stille bredt med både politikere og administrasjon. Husk at landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes oppslutning!

Tidsrammene for landsmøtet er som følger:

Torsdag 29. august:

  • Kl. 08.00-09.00: Årsmøte i Energirådet
  • Kl. 09.00-13.00: Landsmøte dag 1
  • Kl. 13.00-14.00: Lunsj
  • Kl. 14.00-17.00: Ekskursjon
  • Kl. 19.00-22.00: Festmiddag

Fredag 30. august:

  • Kl. 09.00-13.00: Landsmøte dag 2
  • Kl. 13.00-14.00: Lunsj
  • Kl. 14.00: Hjemreise

Med tidlig programstart torsdag 29. august, anbefaler vi at de fleste kommer til Røros allerede onsdag ettermiddag/kveld.

Grunnet begrensninger i flytilbud, lønner det seg å booke reisen så raskt som mulig.

Påmeldingsskjema med ulike deltakerpakker og priser finner du her.

Vi ønsker våre medlemskommuner, representanter fra regjering og Stortinget, fremstående foredragsholdere og debattanter hjertelig velkommen til en kraftfull samling på Røros.

Tilknyttet arrangement