Energirettsskolen skal gjøre deg som politiker eller ansatt i kommunen rustet til å håndtere både rettslige, økonomiske og politiske problemstillinger på vannkraftens område.

På energirettsskolen lærer du blant annet hvordan du best forvalter kommunens interesser i saker om utbygging, opprusting og utvidelser av vannkraftanlegg, hvordan kommunens konsesjonskraft bør forvaltes, hvordan bedre vassdragsmiljø kan forenes med vannkraftproduksjon, hvilken påvirkning EØS-rett og EUs Energiunion kan få for norske vannkraftkommuner, historien bak de ulike vertskommuneordningene og dagens regulering av dem, om hjemfall og konsolidering av det offentlige eierskapet og mye mer.

Det vil holdes to fysiske kursdager den 11. og 12. januar 2024.