Skip to content

Programmet for Energirettskolen er nå klart!

Bli med på LVK-skolens Energirettskole 11.-12. januar 2024.

Energirettsskolen skal gjøre deg som politiker eller ansatt i kommunen rustet til å håndtere både rettslige, økonomiske og politiske problemstillinger på vannkraftens område.

På energirettsskolen lærer du blant annet hvordan du best forvalter kommunens interesser i saker om utbygging, opprusting og utvidelser av vannkraftanlegg, hvordan kommunens konsesjonskraft bør forvaltes, hvordan bedre vassdragsmiljø kan forenes med vannkraftproduksjon, hvilken påvirkning EØS-rett og EUs Energiunion kan få for norske vannkraftkommuner, historien bak de ulike vertskommuneordningene og dagens regulering av dem, om hjemfall og konsolidering av det offentlige eierskapet og mye mer.

Det vil holdes to fysiske kursdager den 11. og 12. januar 2024.

Det er stor etterspørsel for tiden, så meld deg på her før det er for sent.

Hele programmet finner du her!

Tilknyttet arrangement