Merk at dette kurset er delt i 2, og går over tre dager totalt.

Del 1:  fysisk kurs i Oslo, 5.-6. september
Del 2: digitalt møte den 19. september

Meld deg på allerde nå.

Vi minner om at seminaret er forbeholdt ansatte og tillitsvalgte i LVKs medlemskommuner.