Skip to content

Meld deg på LVKs energirettsskole 5.-6. september 2022

Energirettsskolen skal gjøre deg som politiker eller ansatt i kommunen rustet til å håndtere både rettslige, økonomiske og politiske problemstillinger på vannkraftens område.

På energirettsskolen lærer du blant annet hvordan du best forvalter kommunens interesser i saker om utbygging, opprusting og utvidelser av vannkraftanlegg, hvordan kommunens konsesjonskraft bør forvaltes, hvordan bedre vassdragsmiljø kan forenes med vannkraftproduksjon, hvilken påvirkning EØS-rett og EUs Energiunion kan få for norske vannkraftkommuner, historien bak de ulike vertskommuneordningene og dagens regulering av dem (skatteordningene blir mer inngående behandlet på LVK skolens kurs om kraftskatter), om hjemfall og konsolidering av det offentlige eierskapet og mye mer.

Kursdeltakerne vil også lære mer om hvordan kraftinntekter skal behandles i budsjettarbeidet. Siktemålet er også å ta opp aktuelle saker, som deltakerne selv kan spille inn.

Det legges opp til to kursdager 5. og 6. september 2022, med fysisk oppmøte i Oslo. Deretter følger en digital kursdag 19. september.

Programmet for Energirettskolen 2022 finner du her.

Lenke til påmelding finner du her.

Tilknyttet arrangement