Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan kan vi tilrettelegge for mer kraft og samtidig et bedre vassdragsmiljø? Parallelt med våre revisjonssaker skal vi oppfylle miljømål i EUs vanndirektiv – hvordan henger dette sammen? Og hva gjør kommunene i disse sakene?

Dette er noen av spørsmålene vi vil høre mer om på webinaret, som er rettet mot politikere og administrativt ansatte som er opptatt av miljøet i sine vassdrag, og/eller som har ansvar for å følge opp vannforvaltningsarbeidet i kommunen.