Skip to content

Webinar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag (vilkårsrevisjoner)

LVK arrangerer webinar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag (vilkårsrevisjoner) onsdag 30. november

Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan kan vi tilrettelegge for mer kraft og samtidig et bedre vassdragsmiljø? Parallelt med våre revisjonssaker skal vi oppfylle miljømål i EUs vanndirektiv – hvordan henger dette sammen? Og hva gjør kommunene i disse sakene?

Dette er noen av spørsmålene vi vil høre mer om på LVKs Webinar om revisjonssakene onsdag 30. november fra kl. 08.30-11.00.

Webinaret er rettet mot både politikere og administrativt ansatte som er opptatt av miljøet i sine vassdrag, og/eller som har ansvar for å følge opp vannforvaltningsarbeidet i kommunen.

Foredragsholderne vil både være eksterne fra myndighetene, forskermiljøet, kommuner og andre som arbeider med aktuelle utfordringer i regulerte vassdrag, samt advokatene i LVKs sekretariat.

Programmet for webinaret finner du her.

Trykk her for påmelding.

 

Tilknyttet arrangement