Skip to content

Bli med på LVK Landsmøte 2022

LVK har gleden av å invitere til landsmøte 25.-26. august på Quality Airport Gardermoen.

Hele 2021 ventet vi på at pandemien skulle slippe taket, slik at vi kunne komme tilbake til normale tilstander igjen. Tilstander der vi kunne samles og hvor den todelte gevinsten var kunnskapsinnhenting og sosialt samvær – endelig er vi der, og vi gleder oss over å kunne samle våre medlemskommuner til et skikkelig landsmøte igjen!

Som vannkraftkommuner er vi blitt vante med stadige endringer av rammevilkårene for vannkraften, både av politisk, juridisk og økonomisk karakter. Mange lokalpolitikere tar nok for gitt at de goder vannkraften har sikret kommunen gjennom mange år vil bli videreført, men gjennom LVKs 45-årige historie har vi erfart noe annet. Sikker og rimelig vannkraft er ingen selvfølge, og det er heller ikke de ordninger som gjennom mange tiår har sikret vertskommunene en rettmessig andel av verdiskapingen.

Inntektssystemutvalget vil på samme dag som landsmøtet avholdes, overlevere sine forslag til nye inntektsfordelinger i kommune- Norge. Skal vertskommunenes inntekter fra vannkraftanleggene fordeles til alle norske kommuner? Så dramatisk er faktisk utvalgets mandat.

LVKs 160 medlemskommuner har tidligere vist å samle krefter når det gjelder, sist da mer enn 320 representanter i oktober 2019 med stor kraft tilbakeviste Sanderud-utvalgets forslag om å utradere kraftinntektene til vertskommunene. Samlingen i Folkets hus i Oslo førte til at NOU 2019:16 ble lagt i en skuff. Inntektssystemutvalgets innstilling kan i verste fall være like dramatisk.

Landsmøtet i LVK er et viktig politisk verksted som behandler høyaktuelle saker for medlemskommunene og som gir LVK offentlig oppmerksomhet omkring viktige saker. Landsmøtet 2022 vil ha bred deltagelse fra regjering og Stortinget, blant annet har Olje- og energiminister Terje Aasland takket ja til å komme. Programmet er høyaktuelt og spennende, i tillegg gir det store muligheter for gode diskusjoner over en kaffe i pausen, eller til middagen på kvelden.

Vi oppfordrer kommunene til å stille med både politikere og administrasjon. Husk at landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes oppslutning!

Programmet finner du her (med forbehold om små endringer).

Påmeldingsskjema med ulike deltakerpakker og priser finner du her.

Vi ønsker våre medlemskommuner, representanter fra regjering og Stortinget, fremstående foredragsholdere og debattanter hjertelig velkommen til en kraftfull samling rundt et spennende program.

Tilknyttet arrangement