Vil du snakke med olje- og energiministeren? Og Stortingets energipolitikere? Det får du anledning til på LVKs landsmøte 25.-26.august på Gardermoen.

Som vannkraftkommuner er vi blitt vante med stadige endringer av rammevilkårene for vannkraften, både av politisk, juridisk og økonomisk karakter. Mange lokalpolitikere tar nok for gitt at de goder vannkraften har sikret kommunen gjennom mange år vil bli videreført, men gjennom LVKs 45-årige historie har vi erfart noe annet. Sikker og rimelig vannkraft er ingen selvfølge, og det er heller de ordninger som gjennom mange tiår har sikret vertskommunene en rettmessig andel av verdiskapingen.

Inntektssystemutvalget vil på samme dag som landsmøtet avholdes, overlevere sine forslag til nye inntektsfordelinger i kommune- Norge. Skal vertskommunenes inntekter fra vannkraftanleggene fordeles til alle norske kommuner? Så dramatisk er faktisk utvalgets mandat.

Vi oppfordrer hver medlemskommune om å møte mann- og kvinnesterke på landsmøtet i august. Meld dere på nå, hver medlemskommune bør kjenne sin besøkelsestid!

Landsmøtedokumentene finner du her!