Skip to content

LVK Kraftskatteskolen 4.-6. desember

Kurset er fullt og påmeldingen er avsluttet.

Formålet med Kraftskatteskolen er å styrke fagkompetansen i kommunene når det gjelder eiendomsskatt generelt og på vannkraft spesielt.

Kraftskatteskolen er for politikere, ansatte i administrasjonen, eiendomsskattekontor, medlemmer av takstnemnd/klagenemnd og deg som vil lære mer om eiendomsskatt og kraftskatteregimet.

Kurset går over tre dager fra 4.-6. desember 2023, og består av 3 ulike moduler:

Modul 1 – Kraftskatteregimet og eiendomsskatt. Skatt på energianlegg, mineraler, oppdrett, samt næring

Her vil du få en oversikt over gjeldende skatteordninger på vannkraft, småkraft, vindkraft, solkraft, mineraler, oppdrettsanlegg og industrianlegg. God forvaltning av eiendomsskatten er viktig for at kommunen skal bevare sin beskatningsrett og for rettssikkerheten til innbyggere og lokalt næringsliv.

Modul 2 – Verdsettelse av energianlegg, mineraler og oppdrett. Hvordan kontrollere skatteetatens skattegrunnlag?

I denne modulen går vi nærmere inn på verdsettelsesreglene. Eiendomsskatten er en sentral inntektskilde for kraftkommunene. På kurset lærer du om de ulike verdsettelsesreglene som gjelder for de ulike typene energianlegg og hvordan du sjekker at skattegrunnlagene for vannkraftanlegg som kommunene mottar fra skatteetaten er korrekte.

Modul 3 – Saksbehandlingen – utskriving, klage, retting og søksmål

Her går vi nærmere inn på saksbehandlingsreglene og utskrivningen av eiendomsskatt. Du vil også få en grundig innføring i reglene om klage, klagebehandlingen, retting og søksmålsfrister mv. For vannkraftanlegg har kommunene ikke klagerett og innsynsretten praktiseres svært snevert. I slike saker må kommunene ta ut søksmål for å kunne kontrollere at grunnlaget er korrekt.

Hele programmet finner du her.

Påmeldingen er avsluttet.