Skip to content

Energiministeren kommer! Kommer du?

Energiminister Terje Aasland bekrefter at han stiller på landsmøtet 29.-30. august.

Programmet er nå klart, og vi kan bekrefte at Energiminister Terje Aasland har takket ja til å delta med innlegg om Regjeringens syn på behovet for energi, vertskommunenes rolle og fornybarpolitikken. I tillegg til statsrådens innlegg, har vi mange andre viktige temaer vi skal innom i løpet av disse to dagene.

 • Trenger vi mer kraft, hva slags kraft og i hvilke kommuner?
 • Fornybarnæringen og vertskommuner – Det grønne skiftets grunnmur. Uten tilslutning fra fornybarnæringen og vertskommunene vil vi verken oppnå våre klimamål eller den grønne omstillingen. Hvordan ser Fornybar Norge på sine vertskommuner? Er det behov for samarbeid med LVK?
 • Fremtidens vannkraft og vertskommunen- nye utfordringer og nye muligheter. Effekt- og pumpekraftverk, utvidelser, moderniseringer og rehabiliteringer kjennetegner morgendagens vannkraftinvesteringer, men passer det rettslige konsesjons- og skatterammeverket på morgendagens kraftutbygginger. Blir resultatet mer naturinngrep, og mindre inntekter til vertskommunen? Hva gjør LVK?
 • Nye EU-krav til effektive konsesjonsprosesser – vil vertskommunene bli overkjørt? EUs reviderte fornybardirektiv har som mål å styrke energiforsyningssikkerheten i rekordfart, og krever etter norske forhold ekspressbehandling av konsesjonssaker. Blir små vertskommuner med store fornybarverdier overkjørt?
 • Bryter norske myndigheter EUs vanndirektiv? Klima- og miljødepartementet har mottatt flere spørsmål fra ESA om Norges praktisering av vanndirektivet. Den pågående prosessen kan føre til styrking av miljøhensynene i regulerte vassdrag. Hva skjer?
 • Hvem bør eie våre felles naturressurser? Betyr det noe å eie, eller er sikkerhetsloven tilstrekkelig for nasjonal kontroll? Hva betyr den nye sikkerhetspolitiske situasjonen for distrikts-Norge?

Hele programmet finner du her.

Sliter du med å komme deg til Røros? Det settes opp busser mellom Værnes og Røros. Foreløpig legger vi opp til bussavganger fra Værnes onsdag 28. august: kl 14.00, kl 16.00 og kl 18.00. Bussturen tar ca. 2.5 timer.

Retur fra Røros til Værnes fredag 30. august blir kl 13.00 og kl 14.00. Ønsker du plass på en buss, kan du registrere deg her.

Tidsrammer for landsmøtet:

Torsdag 29. august:

 • Kl. 08.00-09.00: Årsmøte i Energirådet
 • Kl. 09.00-13.00: Landsmøte dag 1
 • Kl. 13.00-14.00: Lunsj
 • Kl. 14.00-17.00: Ekskursjon
 • Kl. 19.00-22.00: Festmiddag

Fredag 30. august:

 • Kl. 09.00-13.00: Landsmøte dag 2
 • Kl. 13.00-14.00: Lunsj
 • Kl. 14.00: Hjemreise

Påmeldingsskjema med ulike deltakerpakker og priser finner du her.

I en tid hvor sterke krefter utfordrer kraftkommunenes interesser, oppfordrer vi medlemskommunene til å stille bredt med både politikere og administrasjon.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en kraftfull samling på Røros.