Skip to content

Fornybar Norge har trukket sin bransjeveileder om hvordan norsk vannkraft skal rapportere etter EU-taksonomien om grønne investeringer

LVK er tilfreds med deres reviderte syn – det er i tråd med hva LVK tidligere har gitt uttrykk for.

Europakommisjonen kom før årsskiftet med avklaringer om forholdet mellom taksonomien og vanndirektivet.

LVK har tidligere påpekt at EUs taksonomiforordning stiller krav til at også en vannforekomst som er påvirket av vannkraftproduksjon, må oppnå standard miljømål etter vannforskriften, dvs. godt økologisk potensial for sterkt modifiserte vannforekomster, for at en vannkraftprodusent kan betegne seg selv som bærekraftig. Det er dermed ikke nødvendigvis tilstrekkelig at kraftverket oppfyller miljøkravene fastsatt i en konsesjon – heller ikke om reguleringen nylig har fått ny konsesjon gjennom en vilkårsrevisjon.

Fornybar Norge har nå trukket tilbake sin tidligere vannkraftveileder. I en pressemelding datert 27. april, uttaler Bård Standal, direktør for analyse og samfunn, på vegne av organisasjonen:

«– Fornybar Norge mener at det må gjøres vurderinger av det enkelte kraftverks miljøpåvirkning og behov for miljøtiltak. Det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for taksonomien at kraftverket oppfyller miljøkravene fra norske myndigheter».

Fornybar Norge har varslet at de nå vil avklare juridiske spørsmål og komme med oppdaterte råd til medlemmene.

LVK er tilfreds med Fornybar Norges reviderte syn, som er helt i tråd med hva LVK ved flere anledninger har gitt uttrykk for.