Skip to content

Grunnlag for beregning av trekket i rammetilskuddet for kraftkommuner

LVK mener den metoden departementet har benyttet lider av alvorlige feil og mangler og er i strid med de forutsetninger departementet informerte kommunene om i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Kommunaldepartementets grunnlag for beregninger av trekket i rammetilskuddet for høye konsesjonskraftsinntekter finner du på regjeringen.no. LVK mener den metoden departementet har benyttet lider av alvorlige feil og mangler og er i strid med de forutsetninger departementet informerte kommunene om i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Trekket i rammetilskuddet går vesentlig lenger enn det kommunene ble forespeilet og som ble lagt til grunn i deres budsjettprosesser, og for mange kommuner utgjør trekket i rammetilskuddet langt mer enn halvparten av verdien av konsesjonskraften. Til forskjell fra høyprisbidraget for kraftprodusentene, har regjeringen fastsatt et fast beløp for trekket i rammetilskuddet, uavhengig av den faktiske utviklingen av spotmarkedsprisen for 2023. Senest under Debatten i NRK 10. januar roste næringsministeren det kraftige fallet i spotmarkedsprisen som nå ligger rundt 1 krone/KWh, og det fremstår da svært spesielt og urimelighet at trekket i rammetilskuddet er basert på en beregnet spotmarkedspris på det dobbelte, 2 kroner/KWh.

LVK vil 12. januar møte representanter for regjeringspartiene på Stortinget med krav om betydelige endringer i overnevnte ordning. En rekke ordførere vil videreføre sine kontakter med partikolleger fra regjeringspartiene, og LVK har bedt om et snarlig møte med kommunalministeren.

LVK vil holde medlemskommunene løpende orientert om sakens videre gang.