Skip to content

Høring om kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til industrikraftkontrakter

LVK har sendt inn høringsuttalelse til Finansdepartementet.

I høringsnotatet foreslår Finansdepartementet å utvide unntaket for industrikraftavtaler i grunnrente-skatten for vannkraft, som verdsettes til kontraktspris og ikke spotpris. Bestemmelsen i skatteloven § 18-3 første ledd bokstav a nr. 2 om grunnrenteskatt til staten stiller krav om en langsiktig kjøpekontrakt med varighet på syv år eller mer. Departementet foreslår i høringsnotatet at unntaket skal gjelde for avtaler med varighet på minimum tre år. Forslaget begrunnes i notatet med likehetshensyn. Det er ellers ingen andre endringer som foreslås.

LVKs høringsuttalelse kan du lese her.