Skip to content

Inntektssystemet - Vil regjeringen utjevne naturressursinntektene på hele kommune-Norge?

Bli med på webinar 7. februar kl. 08.30-09.30.

Naturressurskommunene- bestående av vannkraft-, vindkraft-, utmark-, industri- og ilandføringskommuner – og utgjør om lag 220 kommuner, med naturressursinntekter. Vi innkaller med dette alle berørte kommuner til webinar 7. februar 2024 fra kl 08.30-09.30. Invitasjonen går også til havbrukskommunene, som mottar inntekter fra oppdrettsanleggene i sine kommuner.

På webinaret vil det bli orientert om prosessen mot den varslede stortingsmeldingen før påske om endringer i inntektsutjevningen mellom kommunene, og om de forslag som er kommet om å fordele naturressursinntekter på hele kommunesektoren. Inntektssystemutvalget- NOU 2022:10- foreslo en ny utjevningsordning for naturressursinntekter, og under Larvik-konferansen 22.januar 2024 fikk forslaget støtte fra flere. – Det er Naturressurskommunenes syn at forslaget er en alvorlig trussel mot gjennomføringen av Det Grønne Skiftet.

Etter innledning fra ledelsen i Naturressurskommunene blir deltakerne gitt anledning til meningsutveksling.

Meld deg på webinaret her.