Skip to content

Julehilsen fra leder

Med ønske om en riktig god jul til alle venner og medlemmer.

2023 nærmer seg slutten, og jeg har hatt gleden av å være leder i LVK et helt kalenderår. Det har vært et begivenhetsrikt, men også utfordrende år for kraftkommunene. Spesielt en sak har utpekt seg – nemlig høyprisbidraget. Med store trekk i rammetilskudd, var det mange kommuner som opplevde dette som svært dramatisk. Nå vet vi alle  hvordan denne saken endte – regjeringen fjernet trekket og kommunene kompenseres – men grunnen til at jeg nevner denne saken er at den viser LVKs styrke når det virkelig gjelder. Når vi sammen mobiliserer og står samlet mot de angrep kraftkommunene stadig møter på, så er vi på vårt sterkeste!

Et av høydepunktene i 2023 var å reise rundt på regionmøter sammen med sekretariatet. Det var svært interessant å lære om de ulike regionale utfordringene dere medlemskommuner har, og ikke minst var det givende å skape nye bekjentskap. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på regionmøtene – noe som gir fornyet energi og motivasjon.

I høst var det kommunevalg, og nå sitter både nye og mer erfarne kommunestyrerepresentanter og planlegger hvordan de skal lose kommunen gjennom en ny fireårsperiode. Går vi fire år tilbake i tid, og ser på 2019- 2023 i fugleperspektiv, så ser vi at det har skjedd veldig mye innen kraftsektoren. Strøm har blitt en sak som i mye større grad har preget mediebildet, og vi har lært at det grønne skiftet er helt avhengig av bærekraftig elektrifisering av samfunnet. Norge trenger flere kWt, og denne energien skal komme fra våre kommuner.

Det er med andre ord et stort ansvar som legges på kraftkommunenes skuldre, og mange av dere skal ta beslutninger som får betydning for kommunen og storsamfunnet i mange år fremover.

Når vi hører utsagn som at den enkelte kommunen ikke bør få bestemme over egne areal, eller at kraftkommunene ikke skal få en del av verdiskapningen fra kraftutbygging, men at det heller bør fordeles på hele kommune-Norge – da vet vi at kampen ikke er over. Nye angrep på våre ordninger er i anmarsj, og vi må forberede oss godt.

Første store utfordring i 2024 kan bli den varslede stortingsmelding om inntektssystemet som kommer til våren. Flere kommuner i Norge har ikke naturressurser som styrker kommunebudsjettet, og kommer dermed dårlig ut i forhold til dagens inntektssystem. Det vil nok komme en omfordeling – spørsmålet er hvordan den blir innrettet? Vi må være forberedt på at våre ordninger kan bli foreslått endret – og vi må stå klare til å mobilisere våre kanaler for å hindre dette. Vi må benytte enhver anledning fremover til å fremme vårt budskap. Hvis ikke distriktene får en andel av verdiskapningen som skjer hos dem, da vil det heller ikke bli mer verdiskaping. Vi kan ikke vente på stortingsmeldingen før vi handler – vi må ta med oss dette budskapet inn i de politiske partiene, KS-styrene, LO og andre arenaer hvor våre folkevalgte møter.

Jeg benytter anledningen til å minne om at LVK tilbyr folkevalgtopplæring i ulike former og varianter. LVK-sakene kan være både kompliserte og omfattende, og det kan være fordelaktig for medlemskommunene/regionene å ta en runde med vårt opplæringsprogram. LVK ser viktigheten av at flest mulig kjenner våre saker godt, og i håper derfor på deres henvendelser og forespørsler – vi er klare!

Avslutningsvis vil jeg ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år! Lykke til med politisk arbeid i hver enkelt kommune i året som kommer.