Skip to content

Nye statlige planretningslinjer- høringsuttalelse fra LVK

LVK har sammen med LNVK sendt inn høringsuttalelser til nye planretningslinjer for arealforvaltning og for energi og klima.

Nedenfor følger høringsuttalelser til regjeringens forslag til nye statlige planretningslinjer for arealforvaltning og for klima og energi. Høringsfristen er satt til 12. juni. Høringsuttalelsene er innsendt i god tid før høringsfristen slik at medlemskommuner som måtte ønske det, kan gjøre bruk av dem i sitt arbeid.

Høringsuttalelsene finner dere her:
LVK/LNVKs høringsinnspill til nye statlige planretningslinjer for areal og mobilitet
LVK/LNVKs høringsinnspill til nye statlige planretningslinjer for energi og klima

Kommunene kan avgi egne høringsuttalelser på regjeringens hjemmeside og på Miljødirektoratets hjemmeside, her finner dere også høringsbrev og høringsnotater.