Skip to content

Prisen for å elektrifisere samfunnet betales i distriktene skriver Kommunal Rapport

Kommunal Rapport refererer til innlegg fra LVK og LNVK når de skriver om usikkerheten rundt hvordan skatteregimet for vindkraft vil virke.

I et debattinnlegg 13. desember, refererer Kommunal Rapport til utsagn fra lederne i LVK og LNVK, Jon Rolf Næss og Sigurd Rafaelsen. Innlegget omfatter sammenhengen mellom vår tids største utfordring – klima- og naturkrisen og kommuneøkonomien. Uten en god forståelse av denne sammenhengen, vil vi slite med den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi vil også slite med en fremtidsrettet og rettferdig innretning av inntektssystemet for kommunene.

Som Næss og Rafaelsen uttaler i sitt innlegg: «Hvilken lokalpolitiker vil frivillig og uten vederlag si ja til omfattende og irreversible inngrep for å sikre verdiskaping i andre deler av landet?».

Debattinnlegget er skrevet i et forsøk på å belyse disse sammenhengene. Hele debattinnlegget kan du lese i Kommunal Rapport.

Som en oppfølging til dette, skriver Kommunal Rapport i et nytt innlegg den 20. desember, at det er usikkert hvordan skatteregimet for vindkraft vil virke, og videre at det gjenstår å se om det brede skatteforliket som nå er inngått, vil være tilstrekkelig for å sikre lokal oppslutning om vindkraftanlegg.  Leserinnlegget, som er basert på en uttalelse fra leder i LNVK, kan leses i sitt fulle her.