Skip to content

De godkjente oppdaterte vannforvaltningsplanene for 2022-2027 er lansert

Planene ble presentert under Nasjonal vannmiljøkonferanse mandag 31. oktober.

I sitt åpningsinnlegg på Nasjonal vannmiljøkonferanse mandag 31. oktober presenterte Klima- og miljøminister Espen Barth Eide de endelig nasjonale godkjente vannforvaltningsplanene for årene 2022-2027.

I en pressemelding skriver departementet at «Planene innebærer at regjeringen øker ambisjonsnivået i vannforvaltningen, blant annet ved å styrke natur- og miljøhensyn i vassdrag som er påvirket av vannkraft».

Videre heter det:

«Regjeringen ønsker å styrke hensynet til natur og miljø i vassdrag som er påvirket av vannkraft. I de endelig godkjente planene har regjeringen derfor lagt opp til at det skal gjennomføres miljøforbedrende tiltak som kan gi krafttap, som slipp av minstevann, i 144 elvestrekninger. Sammenliknet med godkjenningen i 2016, er en rekke nye elvestrekninger nå godkjent med et høyere miljømål som forutsetter slike tiltak. Hvilke elvestrekninger dette gjelder fremgår av vedlegg 2 til departementets godkjenningsvedtak.»

De godkjente vannforvaltningsplanene (med vedlegg) for din vannregion finner du her: Et stort skritt videre for å nå vannmiljømålene – regjeringen.no

LVK er med i Nasjonal referansegruppe for vanndirektivet, og det planlegges et dialogmøte med gruppen og vannregionmyndighetene i løpet av november. Har du spørsmål til vannforvaltningsplanene og gjennomføringen av disse på vannkraftens område, kan du kontakte sekretariatet.

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet

Chirsti Erichsen Hurlen
Stein Erik Stinessen