Skip to content

Regjeringen har sendt på høring: Endringer i elmarknadsdesign - Forslag frå Europakommisjonen

Fristen for høringssvar er 28. april 2023

I høringsbrev datert den 17. mars 2023 viser Olje- og energidepartementet til forslag fra Europakommisjonen til endringer i regelverk knytt til elmarkedsdesign, og sender med det forslaget på norsk høring.

Høringsfristen er 28. april 2023. LVK vil komme tilbake med en nærmere orientering.

Høringsbrevet kan leses i sin helhet her.