Skip to content

Høringssvar på Strømprisutvalgets rapport "Balansekunst"

LVK har skrevet høringssvar som sendes til Olje- og energidepartementet i dag.

Den 12. oktober 2023 sendte Olje- og energidepartementet Strømprisutvalgets rapport «Balansekunst» på høring. Rapporten kommer med kartlegging av kraftmarkedet og med analyser av hva som kan sikre lavere, konkurransedyktige og forutsigbare strømpriser i Norge. Utvalget peker på mer kraftutbygging som det viktigste tiltaket.

LVK har skrevet høringsuttalelse som sendes til departementet i dag.

Hele høringsuttalelsen fra LVK kan du lese her.

Kommunene kan avgi egne høringsuttalelser på regjeringens nettside, her finner du også høringsbrev og høringsnotat sendt den 12. oktober. Høringsfrist er 15. desember 2023.